Reshape este o rețea europeană de cercetare și dezvoltare cu privire la provocările majore și posibilele soluții legate de creația, producția și difuzarea artei contemporane. Scopul proiectului este de facilita reinventarea ecosistemului artistic european la nivelul instrumentelor și modelelor de organizare și colaborare, pentru a susține inovarea socială, în baza principiilor corectitudinii, solidarității, echilibrului geografic și sustenabilității.

 

Proiectul dezvoltă și pilotează modele experimentale care să permită artei să contribuie atât la crearea unor noi narațiuni societale, cât și la crearea de noi politici culturale și mecanisme de sprijin cultural în Europa. Un grup de 40 de artiști și lucrători culturali implicați în practici experimentale din peste 30 de țări din zona Euro-mediteraneeană a fost implicat într-un porces laborat, cu durata de peste un an, organizate în 5 traiectorii tematice: Arta și participarea civică, Modele organizaționale și structuri de gestionare culturală echitabile, Valoarea artei în țesutul social, Modele de finanțare bazate pe solidaritate, Colaborarea transnațională/postnațională.

 

În 2019, AltArt a organizat la Cluj-Napoca o întâlnire internațională RESHAPE, cu durata de 5 zile. Evenimentul a inclus ateliere, dezbateri, conferințe publice, vizite ale experților internaționali de explorare și cunoaștere a organizațiilor culturale locale și un program de activități artistice.

Proiectul a realizat conexiuni între operatori culturali din țară și artiști, manageri și producători internaționali și a contribuit la o reflecție colectivă despre rolul artei în lumea de azi și noile modele și practici de organizare a muncii culturale. În acest cadru, proiectul a propus un program de prezentări și dezbateri, tururi ghidate, activități de explorare a scenei culturale locale și grupuri de lucru.

În 2020 au activitățile Reshape au avut loc online – o conferință Zagreb intensive, o serie de ateliere și grupuri de lucru. Au fost dezvoltate o serie de instrumente de reflecție și practică a unor noi principii și modelel de lucru.

 

Perioadă: 2019-2021

Parteneri: British Council (UK), Goethe Institut (DE), ONDA – Office national de diffusion artistique (FR), Flanders Arts Institute (BE), Pro Helvetia (CH), Arts and Theater Institute (CZ), Danish Arts Foundation (DK), Mondrian Fund (NL), Dutch Performing Arts (NL), Center for Meetings of Culture Lublin (PL), Pogon Zagreb Centre for Independent Culture and Youth (HR) și rețele precum ARTEMREDE, Balkan Express, Eastern European Performing Arts Platform