Proiectul contribuie la abilitarea și incluziunea socială a persoanelor vulnerabile din zonele Pata Rât, Stephenson și Meșterul Manole din Cluj-Napoca.

 

Pata-Rât este o zonă urbană marginalizată (ZUM) conform mapei de recenzare 549841404 din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, 2016. Zona este profund deprivată conform criteriilor capital uman, ocupare și locuire. Sărăcia relativă (Eurostat) este 45,7%, profunzimea sărăciei este 44,1% din valoare pragului de sărăcie.

 

Proiectul adresează alte două zone marginalizate din Cluj-Napoca (Str. Meșterul Manole și str. Stephenson), majoritatea locuitorilor (72%) fiind etnie romă, conform unui studiu FSAS/UBB, 2017.

Folosind o abordare orizontală, proiectul contribuie la 1. creșterea capacității de informare, conectare, autoexprimare, autoprezentare, autoogranizare, participare socială și reziliență a comunităților vizate (cu accent special pe persoanele tinere), 2. combaterea rasismului și discriminării, 3. promovarea respectării drepturilor omului, 4. lupta împotriva antigipsismului și stereotipurilor.

 

Pentru a-și atinge obiectivele, proiectul impementează Radio Pata, un radio comunitar streaming 24/7 / co-creat de comunitățile vizate (Pata Rât: 1400, Stephenson: 80, Meșterul Manole: 150 persoane). Platforma mobilă Radio Pata oferă: acces internet gratuit, un instrument de autoorganizare comunitară, un serviciu de accesibilizare a serviciilor sociale ale orașului. Proiectul dezvoltă o metodologie pentru a-i asigura portabilitatea.

 

Prin procese de co-decizionare, membri comunităților stabilesc grila de program a radioului, informații de autoorganizare comunitară și privind serviciile publice furnizate de oraș.

Asociția Comunitară a Romilor din Coastei asigură facilitarea comunitară. DGASPC testează streaming-ul de servicii publice prin radio. Centrul pentru Studiul Democrației furnizează studiile de impact. Theater Bergen contribuie la promovarea proiectului.

 

Site-ul oficial al Radio Pata, mai multe despre proiect aici: https://www.radiopata.ro/