• susţinerea şi promovarea creaţiei artistice contemporane
 • facilitarea accesului publicului larg şi a publicului specializat la cultură
 • consolidarea comunităţii artistice
 •  promovarea dezvoltării societăţii prin cultură – coeziune şi mobilitate socială, dezvoltare personală, dezvoltare comunitară, participare publică, etc.
 • promovarea creaţiei şi difuzării în domeniul artei new media-cultură digitală, multimedia, artă vizuală, design, arhitectură şi urbanism, film, animaţie, arte performative, teatru, dans, muzică, intervenţie culturală etc.
 •  promovarea creaţiei artistice multidisciplinare şi a abordărilor trans-sectoriale (parteneriatul dintre cultură şi alte domenii: sociologie, arhitectură, urbanism, mediu, turism etc.)
 • sprijinirea îmbunătăţirii cadrului legal, normativ şi a bunelor practici aplicabile sectorului cultural, nonprofit şi a ariei de intersecţie dintre cultură şi alte domenii de activitate
 • încurajarea implementării unor viziuni şi strategii integrate prin cooperarea dintre sectorul cultural independent, administraţia publică şi alte instituţii publice la nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional, precum şi cu mediul de afaceri şi iniţierea unor proiecte transsectoriale
 • susţinerea dezvoltării profesionale a creatorilor şi operatorilor culturali
 • promovarea educaţiei artistice şi dezvoltarea publicului
 • dezvoltarea cercetării în domeniul culturii şi în domenii de intersecţie ale culturii cu alte discipline(social, economic, politic etc.)
 • promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural
 • susţinerea iniţiativelor de tineret în domeniul cultural
 • încurajarea cooperării dintre sectorul artistic din România şi din alte ţări.