Travel in Europe

Travel in Europe

Travel in Europe este un proiect multimedia având ca obiectiv promovarea şi răspândirea într-un mod inovator a moştenirii culturale europene. Prin constituirea unei platforme online cu reprezentări virtuale ale oraşelor, utilizatorilor li se oferă experienţe de joc provocatoare şi stimulante care îi ajută să cunoască şi să asimileze aspecte ce ţin de cultura diferitelor spaţii...

Read More

Travel in Europe

Travel in Europe

Travel in Europe is a multimedia project having in view the innovative promotion of European cultural heritage. By developing an online platform containing virtual representations of European cities, it gives users the opportunity to experience challenges and stimulating ways of learning/assimilating aspects related to the culture of different spaces. AltArt’s contribution to the project...

Read More