E-Tribal Art

E-Tribal Art

Noile tehnologii de comunicare retribalizează societatea sub ochii noştri. Grupuri cu interese comune se coagulează în spaţiul virtual, acumulând forţă socială, creând noi simboluri şi branduri, determinând mişcări sociale şi trenduri ale căror influenţe se extind considerabil şi dincolo de limitele acestor comunităţi. În 2009, de-a lungul a şase luni, 12 artişti împreună...

Read More

E-Tribal Art

E-Tribal Art

The new communication technologies re-tribalize the contemporary society. Groups with the same interests join in the virtual space, gathering social power, creating new symbols and brands, causing social movements and trends, which evolve over the limits of these communities. In 2009, during 6 moths, 12 artists, along with theoreticians and sociologists created virtual communities and researched...

Read More

E-tribal Art

catalog Print: 20X20 cm, 56 pagini Tiraj: 1000 exemplare Online: www.etribalart.net Data publicației: octombrie 2009 Limba publicației: engleză Editor: Alina Suătean Noile tehnologii de comunicare retribalizează societatea sub ochii noştri. Grupuri cu interese comune se coagulează în spaţiul virtual, acumulând forţă socială, creând noi simboluri şi branduri, determinând mişcări...

Read More