ArtistNe(s)t

AltArt asigură componenta de formare şi evaluare în cadrul proiectului de cooperare ArtistNe(s)t, realizat de Pro Helvetia – Programul Cultural Elveţian în România. Proiectul creează cadrul pentru derularea de rezidenţe artistice în domeniile: artă vizuală, dans contemporan, literatură şi teatru, în patru centre culturale din subordinea Ministerului Culturii. Prin instruirea...

Read More

ArtistNe(s)t

AltArt provides the training and evaluation  in the ArtistNe(s)t cooperation project, initiated by Pro Helvetia – the Swiss Cultural Program in Romania.The project creates the framework for organizing artistic residencies in the fields of: visual arts, contemporary dance, literature and theatre in four cultural centres subordinated/belonging to the Ministry of Culture. By training the...

Read More